Úvodní / Onkologie
Vyberte si

Onkologie

Rakovina je v zásadě nemoc genů. Rakoviny jsou většinou způsobeny celou sérií mutací, při kterých je poškozena DNA buňky takovým způsobem, že dojde k narušení limitu na počet buněčných dělení a buňka se tak může dělit neomezeně.

Mutaci buňky mohou, kromě fyzikálních vlivů (radiace, sluneční záření), vyvolávat i chemické látky karcinogeny (znečištění životního prostředí, potravin), popřípadě také volné radikály. Zhruba 15 % všech rakovin je virového původu, kdy mutaci DNA způsobí viry. Ke vzniku nádoru může dojít také u chronického zánětu. Nebezpečné mutace se mohou dědit a lidé se zděděnou mutací jsou pak k onemocnění náchylnější.

Rakoviny pocházejí z jediné zmutované buňky a mohou být klasifikovány typem buňky, ze které vznikly:
– z epitelní buňky (krycí tkáně vnitřních a vnějších orgánů) pocházejí karcinomy
– leukémie začíná v buňkách kostní dřeně
– sarkoma začíná ve spojovací tkáni kostí nebo svalu atd.

Nádory u dospělých jsou často výsledkem dlouhého biologického procesu působení více faktorů spolu s genetickými a jinými dispozicemi a jsou obvykle formovány v epitelních tkáních.

Po chemoterapii je důležitá obnova funkcí imunitního systému. Rakovina v současnosti postihuje každého třetího člověka v ČR.

© 2022 - , tel.: +420 603 193 647
Cogito - tvorba stránek | xhtml | css       Je zakázáno kopírovat jakékoliv texty bez souhlasu majitele. Copyright 2022 © Jitka Kopincová